Předváděcí akce Fuji TV
Ukázka rozbíjení kamene a odolávání ohni mistra SunDo Chung-sana.
Mistr Chung-san