European SunDo Association Logo

Evropská asociace SunDo je česká skupina, která byla založena s cílem usnadnit rozvoj. SunDo cvičenci a zároveň jsou napojeni na federaci Poil KoukSunDo pod vedením Mistr Hyunmoon Kim.

Mise

The praxe of SunDo nás navrací k naší přirozené podstatě, k našemu základnímu dobru. Věříme, že když se budeme cítit dobře sami se sebou, budeme mít potenciál dobře se chovat i k ostatním. V jakékoli podobě, která je nám blízká.

The practice of SunDo returns us to our natural being, to our basic goodness. We believe that if we feel good about ourselves, we will have the potential to do well to others. In any form that is close to our heart.
In today’s world, we see the support in the regular practice of SunDo as something stable, returning to nature and thus corrective. The tradition of SunDo is ancient, the process is gradual, it is impossible to hurry or buy.

Vize

V dnešním světě vidíme podporu v pravidelných praxe SunDo jako něco stabilního, navracejícího se k přírodě, a tedy opravného.
Tradice SunDo je starověké, proces je postupný, nelze jej uspěchat ani koupit.

Kromě komplexní péče o tělo a duši, kterou SunDo poskytuje, považujeme zklidnění a zpomalení za přínos dnešního životního stylu pro každého z nás.

 

Členství

Pro zajištění spojení s federací Poil KoukSunDo platí Evropská asociace SunDo roční poplatek.
Na pokrytí tohoto poplatku platí praktikující členské příspěvky.

Jakmile praktikující dosáhne druhého stupně, je povinen platit členské příspěvky. Zaplacením poplatku získá praktikující slevu na roční výjezdní zasedání s Mistr Kim, jakož i podporu při jejich postupu po jednotlivých úrovních SunDo.

To ensure connection to the Poil KoukSunDo Federation the European SunDo Association pays an annual Fee. To cover this Fee practitioners pay a Membership.

První rok členství

Evropská asociace SunDo
800 Per Year
  • První rok

Druhý rok členství

Evropská asociace SunDo
700 Per Year
  • Druhý ročník

Třetí rok členství

Evropská asociace SunDo
600 Per Year
  • Třetí ročník